උභයජීවී කැණීම් යන්ත්‍රය

 • Amphibious Excavator

  උභයජීවී කැණීම් යන්ත්‍රය

  ගංගා, මඩ වගුරු විල්, ඇළ මාර්ග සහ පොකුණු පුනරුත්ථාපන ප්‍රදේශයන්හි effectively ලදායී ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා වි‍ශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති පාවෙන කැණීම් යන්ත්‍රය උභයජීවී කැණීම් යන්ත්‍රය ලෙසද හැඳින්වේ. ටොන් 5 සිට 50 දක්වා පරාසයක ඇති සියලුම ප්‍රධාන සන්නාම කැණීම් යන්ත්‍ර සඳහා උසස් තත්ත්වයේ සහ විවිධාකාර වූ උභයජීවී කැණීම් ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට අපට වෘත්තීය කණ්ඩායමක් ඇත. බොනොවෝ කණ්ඩායමට හෑරීමේ පොම්පය, දුර ගමන් කිරීම, පැටවීමේ වේදිකාව, අංශ බාර්ජ් සහ දිගු දුර ආයුධ ඇතුළු විවිධ ව්‍යාපෘති විසඳුම් ලබා දිය හැකිය.
 • + 86-0516-87533040
 • sales@bonovo-china.com
 • + 86-18796294327
 • Wechat වෙත පරිලෝකනය කරන්න

  Scan To Wechat