දිගු ආයුධ සහ බූම්

 • LONG REACH ARM &BOOM

  දිගු ආයුධ සහ බූම්

  බොනොවෝ කොටස් දෙකේ දිගු දුර බූම් සහ හස්තය වඩාත් ජනප්‍රිය බූම් සහ හස්තය වේ. උත්පාතය සහ හස්තය දිග්ගැස්සීමෙන්, එය බොහෝ දුරට ළඟා විය හැකි සේවා තත්වයන් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. , දිගු හස්තය * 1, බාල්දිය * 1, බාල්දි සිලින්ඩරය * 1, එච්-ලින්ක් සහ අයි-ලින්ක් * 1 කට්ටලය, පයිප්ප සහ හෝස්.
 • + 86-0516-87533040
 • sales@bonovo-china.com
 • + 86-18796294327
 • Wechat වෙත පරිලෝකනය කරන්න

  Scan To Wechat