ටෙලස්කොපික් ආර්ම්

 • TELESCOPIC ARM

  ටෙලස්කොපික් ආර්ම්

  බොනොවෝ දුරේක්ෂ ආම් බැරල් හස්තය ලෙසද හැඳින්වේ. පළමු කොටස ස්ථාවර ශරීරයකි, ඉතිරිය චලනය වන ශරීර වේ. සියලුම චලනය වන සිරුරු ස්ථාවර ශරීරයේ ස්ථාපනය කර ඇත. ආ roke ාත සිලින්ඩරය දිගු කිරීමට හෝ ආපසු ගැනීමට භාවිතා කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු වලවල් හෝ ඉහළ උන්නතාංශ මෙහෙයුම් සඳහා කැණීම් යන්ත්‍රවල භාවිතා වේ.
 • + 86-0516-87533040
 • sales@bonovo-china.com
 • + 86-18796294327
 • Wechat වෙත පරිලෝකනය කරන්න

  Scan To Wechat